Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła

nagrzewnice master nagrzewnice master
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.
przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np.

z płynu do ścianki wymiennika) promieniowanie - ruch ciepł.

Widok do druku:

nagrzewnice master